Setmana de la Innovació. Investigació, innovació i creació artística a la UPV

L’activitat i resultats d’I+D+i posicionen a la Universitat Politècnica de València com una institució de referència a nivell nacional i internacional, destacant el compromís social i de cooperació amb el teixit socioeconòmic.

La UPV participa de forma destacada en la construcció d’un futur prometedor i sostenible per mitjà d’una intensa i excel·lent activitat d’investigació i innovació, de creació artística, i de transferència a l’entorn local i global.

Durant la Setmana de la Innovació, entre el 4 i el 8 de febrer, es presentaran les capacitats de la UPV en I+D+i, creació artística i transferència, les seues estructures d’investigació, els programes i estructures de suport a la I+D+i en la UPV, casos d’èxit en projectes de transferència amb empresa i en el programa marc H2020 i es desenvoluparan taules debat de temes seleccionats de gran puixança i actualitat que inclouen l’art i les indústries creatives, els reptes de futur en salut i enginyeria biomèdica, i el big-data, intel·ligència artificial i robòtica.

Es sol·licita als participants en els distints esdeveniments que s’inscriguen per mitjà de l’enllaç [Inscripcio] amb l’objecte de preveure els aforaments de participants i poder organitzar més eficientment cada acte.

 

Totes les activitats podran seguir-se en directe per streaming [LINK STREAMING]

Resum del Programa

Dilluns, 4 febrer

  • 10,00 h Taula debat “Estat de la I+D+i i transferència en la UPV. Resultats, estratègies i propostes de millora”

  • 12,00 h Sesió de posters de presentació d’Estructures d’Investigació de la UPV

  • 16,00 h Taula debat “Salut i enginyeria biomèdica: reptes de futur”

Dimarts, 5 febrer

  • 15,30 h Taula debat “Casos d’èxit en projectes europeus H2020”

  • 17,00 h Taula debat “Casos d’èxit de transferència de tecnologia amb empreses”

Dimecres, 6 febrer

  • 12,00 h Taula debat “Art i indústries creatives”

Dijous, 7 febrer

  • 16,00 h Taula debat “Big data, intel·ligència artificial i robòtica”

 

Detalls de l’esdeveniment

Data: 04/02/2019 - 08/02/2019

Espai: Salón de actos edificio Nexus