Imagen caso ARSUS Paper

El patrimoni històric és el principal testimoni de la contribució històrica d’una cultura i de la seua capacitat creativa. La conservació i restauració dels béns que l’integren constitueix una obligació fonamental que vincula tant el sector públic com el privat i genera una demanda i un mercat creixent en la nostra societat.

La restauració del patrimoni és una activitat multidisciplinària que integra una gran varietat de coneixements artístics, científics i tecnològics i que necessita, a més, una recerca contínua i un desenvolupament de mètodes i eines d’intervenció nous amb la finalitat d’adequar-se a la diversitat de materials i tècniques originals amb què treballa.

Dins de la restauració del patrimoni, l’actuació sobre pintures murals presenta una problemàtica particular a causa de la integració en monuments i llocs de valor patrimonial. Això dóna lloc a una casuística en què predominen l’afecció per humitats i brutícies, la contaminació ambiental, les alteracions mecàniques, i la pèrdua de grans porcions de l’obra per incendis, catàstrofes naturals, robatoris, actes vandàlics o, simplement, per l’evolució en els gustos estètics.

L’Institut de Restauració del Patrimoni lidera des de 2003 la restauració de la volta de l’església dels Sants Joans de València.

La seua actuació ha permès recuperar 250 m2 de pintures murals, del segle xvii, que es van perdre durant un incendi el 1936, i ha implicat el desenvolupament, juntament amb l’empresa catalana Arsus Paper SL, d’una tècnica nova de restauració pictòrica basada en la impressió de «la imatge» de pintures desaparegudes sobre un suport temporal (papelgel) i la transferència posterior al morter de calç i arena, aplicant-hi pressió després de ser activat amb aigua. S’han desenvolupat noves tècniques i suports per a aplicar el color i s’han assajat amb tintes noves, i un programari experimental de gestió i reproducció de color.

Logo empresa ARSUS Paper

 

 

 

Instituto de Restauración del Patrimonio