La gestió eficient dels recursos d’una empresa és la pedra angular en què es construeix la seua activitat. Des de l’inici dels anys 70, l’evolució en les tècniques de gestió empresarial s’ha produït en paral·lel a la de les tecnologies de la informació i les comunicacions, donant lloc al que es coneix com a informàtica de gestió.

Progressivament, la informàtica de gestió s’ha implementat en tots els àmbits de la gestió empresarial (comptabilitat, facturació, gestió de comandes, control d’estoc) oferint solucions cada vegada més sofisticades i una major capacitat de tractament de dades que s’ha integrat en els paquets d’informació de gestió coneguts com ERP. L’ERP d’avui inclou eines per a la gestió d’emmagatzematge, producció, logística, comptabilitat, recursos humans, màrqueting, gestió de flotes. Tanmateix, la majoria dels ERP encara proporciona una vista molt estàtica de l’empresa, i inclou capacitats molt limitades de previsió, planificació i programació.

La planificació i programació de la producció són activitats imprescindibles en tot tipus d’empreses. La planificació de la producció consisteix a decidir, partint de les expectatives de vendes, de produir i de quina quantitat. La programació de la producció busca organitzar i destinar recursos productius disponibles de manera eficient segons el pla de producció.

El grup de sistemes d’Optimització Aplicada de l’Institut Tecnològic de la informàtica (ITI) fa més de 15 anys que treballa en el desenvolupament de sistemes intel·ligents de suport a la gestió empresarial basats en algoritmes d’optimització d’alt rendiment. Aquests sistemes són aplicables, entre altres àmbits, en la planificació i programació de la producció, l’optimització de les rutes de distribució, o la seqüenciació de processos productius complexos. Com a resultat d’aquesta activitat, la ITI ha desenvolupat dos paquets de programari: ControlStocks i Sekuen.

ControlStocks permet dur a terme una planificació de la producció sobre les previsions de vendes i els valors de producció de resultats històrics, nivells d’estoc i ordres reals. Realitza una programació i seqüenciació de la producció tenint en compte, entre altres factors, la cartera de productes, línies de producció, superposicions, articles, capacitat d’emmagatzematge… Ambdues aplicacions s’implementen en un gran nombre d’empreses del sector ceràmic, amb una particular integració en el sistema productiu de l’empresa Keraben.

 

Instituto Tecnológico de Informática