En què consisteix?

El Doctorat Industrial contempla la realització de la tesi doctoral en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental dut a terme en el si d’una empresa (del sector privat o del sector públic o administració pública), en qualsevol camp del coneixement.
El doctorand haurà de ser admès i matriculat en un programa de doctorat de la Universitat i tindrà un tutor o director de la Universitat, així com un director o responsable a l’empresa.
El projecte de tesi pot fer de manera íntegra en l’empresa o en col·laboració amb la Universitat o un altre Centre d’Investigació, en el marc d’un conveni entre ambdues entitats.
Pretén fomentar la investigació en el teixit empresarial i la col·laboració empresa-universitat en el marc dels programes de doctorat, incentivant la transferència de coneixement entre la universitat i el seu entorn i la inserció laboral de joves investigadors.
El doctorand haurà d’estar contractat per l’empresa. Hi ha alguns marcs de subvenció per a aquests contractes.

On puc trobar més informació

Pots trobar més informació sobre aquest tema en el següent enllaç i / o contactant amb l’Escola de Doctorat:
– Correu electrònic:
escueladoctorado@upv.es
– Telèfon: +34 963877704 (ext.77704)