En què consisteixen?

La captació de talent que fan les empreses requereix que aquestes siguen atractives per als estudiants i titulats universitaris. La vinculació de l’empresa amb l’activitat formativa de la universitat a través de càtedres i aules d’empresa és un mecanisme de responsabilitat social que dóna visibilitat a l’empresa i permet que entre en contacte amb els futurs graduats i el professorat.

La UPV afavoreix la creació de càtedres i aules d’empresa, mitjançant les quals, l’empresa o entitat externa patrocina activitats de formació dels estudiants, com ara treballs de finalització de grau i màster o tesis doctorals, xarrades i conferències, premis, etc.

Com es pot establir una càtedra o aula d’empresa?

Si voleu establir amb la UPV una càtedra o una aula d’empresa, contacteu amb l’equip del programa, dins del Servei Integrat d’Ocupació.