On es poden cercar pràctiques i ocupació?

Les empreses necessiten encertar en la selecció del personal, particularment el personal més qualificat i responsable, punt clau en els processos d’innovació de l’empresa.

La UPV constitueix una valuosíssima pedrera de personal qualificat, jove i ben format. A través del Servei Integrat d’Ocupació ofereix a les empreses un servei d’intermediació laboral per a la contractació de persones titulades UPV o bé per a la realització de pràctiques en empresa de l’alumnat de grau o màster.