En què consisteix?

La capacitació continuada del personal tècnic és una necessitat i un requisit per a mantenir un comportament innovador a l’empresa.

El professorat de la UPV pot impartir formació en matèries específiques si les empreses ho sol·liciten, tant a l’empresa com a les instal·lacions que la UPV disposa de mitjans per a fer la formació contínua. Igualment, addicional a la formació reglada, la UPV disposa d’una oferta àmplia de formació de durada curta, mitjana o llarga en matèries per a les quals hi ha un mercat en el sector empresarial o professional.

Com es pot sol·licitar?

Trobareu la formació que necessiteu per a la vostra empresa en l’oferta formativa del Centre de Formació Permanent o contactant amb el nostre equip tècnic per a beneficiar-vos d’un curs específic sol·licitat per la vostra empresa.