La UPV es reconeix com una universitat que contribueix a la innovació en les empreses i d’altres entitats de la nostra societat. Ho fa formant persones amb esperit innovador i emprenedor als centres docents. I ho fa mitjançant la transferència de coneixement des de les unitats de recerca.

Per a facilitar que aquesta contribució en innovació puga arribar a la societat, la UPV disposa de diverses unitats especialitzades en la implementació de la relació amb empreses i institucions:

La Unitat d’Orientació Empresarial en Innovació (UNOI) de la Confederació Empresarial Valenciana col·labora amb les unitats de la UPV per propiciar la relació de la universitat amb les empreses valencianes.