En què consisteix?

Les tecnologies desenvolupades en centres de recerca són una oportunitat per a innovacions de producte i de procés que vulga introduir l’empresa.

D’altra banda, la UPV patenta i registra programari procedent de la recerca perquè puga ser explotat per les empreses en condicions d’exclusivitat total o limitada a determinades zones, aplicacions o mercats, les quals s’estableixen en els corresponents contractes de llicència. Les condicions econòmiques s’acorden, normalment, lligades al nivell d’explotació de la tecnologia que fa l’empresa, bé siga per mitjà d’una regalia sobre vendes, o bé per pagaments per fites o unes altres condicions que s’hi definisquen.

On es pot trobar la tecnologia d’interès?

Cerqueu al nostre portal Explora R+D+I tecnologies amb la temàtica que us interesse per a l’empresa o bé contacteu amb el nostre equip del Servei i2T de Promoció i Suport a la Recerca, Innovació i Transferència. També podeu trobar tecnologies UPV al Banc de Patents de la Generalitat Valenciana.