Què són els projectes d’R+D?

Per a emprendre la innovació a l’empresa, sovint és necessari dur a terme projectes d’R+D que hi aporten l’avantatge competitiu d’un coneixement exclusiu.

La UPV desenvolupa una activitat investigadora rellevant i pot participar en els projectes d’R+D empresarials de dues maneres:

  • Mitjançant la subcontractació per l’empresa de la prestació d’un servei d’R+D  especificat per aquesta i pel qual percep un guany. Hi ha finançament públic al qual l’empresa pot accedir per a cobrir-ne el cost.
  • En col·laboració amb l’empresa, quan hi ha objectius definits conjuntament i el treball, el risc i el benefici són compartits. Tant l’empresa com la universitat poden sol·licitar finançament públic per a cobrir els costos del projecte.

Com es pot trobar personal investigador o recerques de la UPV?

Si voleu trobar personal investigador UPV o recerques en què es base la innovació de producte o procés, i rebre informació sobre finançament públic al qual poder accedir, cerqueu al nostre portal Explora R+D+I o bé contacteu amb el nostre equip del Servei i2T de Promoció i Suport a la Recerca, Innovació i Transferència.