En què consisteix?

En determinades situacions, les empreses requereixen realitzar algun mesurament o assaig molt especialitzat per al qual no disposen d’equips o d’un entorn d’empreses de serveis que els els proporcionen.

Els centres de recerca de la UPV disposen d’equips i infraestructura sofisticada (microscòpia electrònica, espectrografia de diversos tipus, plataformes de seqüenciació, sales netes…), que poden ser utilitzats per a fer-ne un test i mesuraments específics. Alguns d’aquests, com per exemple, assajos de compatibilitat electromagnètica o calibratge d’equips elèctrics, es realitzen en laboratoris acreditats que poden realitzar certificacions d’acord amb normes.

Com es pot sol·licitar?

Si necessiteu un servei de laboratori d’alta especialització, cerqueu al nostre portal Explora R+D+I o bé contacteu amb l’equip del Servei i2T de Promoció i Suport a la Recerca, Innovació i Transferència.