En què consisteix?

De vegades, la transferència de tecnologia no es desenvolupa perquè el coneixement no ha sigut convenientment protegit. En una economia basada en la innovació, la propietat intel·lectual i industrial és un element que tot investigador acadèmic ha d’atendre, i és necessària la seua gestió adequada per a propiciar-ne la transferència.

En el Servei i2T, de Promoció i Suport a la Recerca, Innovació i Transferència es recolza en tot el procés de protecció per patent, dret d’autoria o confidencialitat, així com en la transferència d’aquest a empreses mitjançant contractes de llicència.

Com es pot sol·licitar el servei?

Si algun resultat de la vostra recerca és susceptible de ser utilitzat per les empreses, contacteu amb i2T i us guiarem en el procés de protecció i llicència dels drets de propietat intel·lectual i industrial.