En què consisteix?

La comunicació i disseminació de la recerca acadèmica a la societat ha esdevingut un aspecte essencial en el procés investigador. Permet conscienciar la població sobre els beneficis que aporta l’activitat científica i tècnica, i això reverteix en un millor finançament en els pressupostos de recerca.

Com es pot sol·licitar?

La UPV disposa d’una Unitat de Comunicació Científica que dóna suport per a traslladar als mitjans de comunicació la recerca del professorat UPV i per a generar material de comunicació sobre els projectes, les capacitats i els resultats de recerca.