En què consisteix?

La recerca avança en la mesura en què els resultats es difonen a altres científics i s’hi produeix interacció. Els congressos, jornades i seminaris científics són espais d’intercanvi amb col·legues i de generació de relacions que posteriorment són la base per a una gran diversitat de col·laboracions. Als esdeveniments científics també acudeixen empreses amb interès a mantenir contacte amb la comunitat científica.

Com es pot sol·licitar?

El Servei de Gestió d’R+D+I dóna suport en la tramitació d’ajudes públiques per al finançament de congressos i d’altres esdeveniments científics, i en la gestió dels patrocinis privats d’aquests. Igualment, el Centre de Formació Permanent proporciona serveis d’organització i allotjament de congressos.