Per què és important?

Un perfil equilibrat en la recerca universitària requereix interacció amb empreses o d’altres entitats que tinguen activitat en innovació per a dur a terme projectes conjunts, transferència de coneixement, etc.

On cal sol·licitar l’ajuda?

El Servei i2T, de Promoció i Suport a la Recerca, Innovació i Transferència, en col·laboració amb la Fundació CPI i la Unitat d’Orientació a la Innovació de la Confederació Empresarial Valenciana, promou relacions amb empreses per a connectar les necessitats d’aquestes amb les capacitats dels investigadors UPV.

Si teniu interès a ampliar la relació amb el sector empresarial, contacteu amb i2T i us oferiran suport per a aconseguir-ho.