Com pot ajudar la UPV?

Les empreses necessiten encertar en la selecció del seu personal, particularment el personal més qualificat i responsable, punt clau en els processos d’innovació de l’empresa.

La UPV constitueix una valuosíssima pedrera de personal qualificat, jove i ben format a través del Servei Integrat d’Ocupació que ofereix a les empreses un servei d’intermediació laboral per a la contractació de titulats UPV o bé, per a la realització de pràctiques en empresa de l’alumnat de grau o màster.