En què consisteix?

La innovació a l’empresa ha esdevingut un aspecte que és necessari gestionar igual que es gestionen els recursos humans, les finances o l’acció comercial. Innovar suposa identificar reptes d’innovació, cercar solucions internes i externes, gestionar els projectes d’R+D i el finançament o implementar i llançar nous productes i processos.

La UPV coneix els processos de gestió de la innovació tecnològica i pot acompanyar i assessorar-hi les empreses.

Com se sol·licita?

Si voleu fer servir el servei de consultoria d’innovació que ofereix la UPV, contacteu amb l’equip de la Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació.